Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch thông qua Đồ án Thiết kế HH đường ô tô CIE412A,G lần cuối

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Lớp CIE412A:

Thời gian từ 8h00 đến 9h30 ngày Thứ 4, 21.12.2016;
Địa điểm: văn phòng khoa Xây dựng.

Lớp CIE412G:

Thời gian: Từ 13h30 đến 16h00, thứ 6, ngày 23.12.2016
Địa điểm: Hòa Khánh Nam (sinh viên tập trung ở sảnh)

GHI CHÚ: sinh viên đi đúng giờ; đi trễ, không đủ hồ sơ => tự thông qua đồ án.
Photo phiếu thông qua đồ án nộp cho giảng viên hướng dẫn.
Sáng 25.12 bảo vệ đồ án, các sinh viên theo đạo Thiên chúa liên hệ với giảng viên để xếp lịch bảo vệ phù hợp.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa