Thông tin thông báo của giảng viên

Lịch bảo vệ đồ án TCTC CT DD&CN lớp CIE-434I,E

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Thông báo: lịch bảo vệ đồ án TCTC CT DD&CN
Lớp CIE-434I bảo vệ sớm vào lúc 7h00 ngày thứ 7 (17-12-2016) tại Quang Trung (tìm phòng)
Lớp CIE-434E bảo vệ lúc 7h30 sáng chủ nhật (18-12-2016 QT)

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa