Thông tin thông báo của giảng viên

CIE-486O | CIE-434A lịch bảo vệ đồ án

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Thông báo lịch bảo vệ đồ án như sau:
- Lớp CIE-486O lúc 7h30 sáng thứ 3 tại K7/25 Quang Trung (tìm phòng)
- Lớp CIE-434A lúc 7h30 sáng thứ 2 tại K7/25 Quang Trung (tìm phòng)

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa