Thông báo

Thông báo - V/v đóng lệ phí làm ĐATN cho SV làm ĐA đợt tháng 08/2016

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Thông báo - V/v đóng lệ phí làm ĐATN  cho SV làm ĐA đợt tháng 08/2016

 - Sinh viên làm ĐATN đợt tháng 08/2016 đến tại Phòng Kế hoạch Tài chính- Địa chỉ : 21 Nguyễn Văn Linh đề đóng lệ phí làm ĐATN.

    Số tiền đóng lệ phía làm ĐATN là : 5.200.000 đồng

     Lệ phí môn 3 :                                  300.000 đổng

     Tổng cộng :                                     5.500.00 đồng  

Hạn chót đóng lệ phí : Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 02/11/2016                                

      

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa