Thông báo

Thông báo về tổ chức thực tập tốt nghiệp tháng 01/2017

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Khoa Xây dựng thông báo đến sinh viên đại học đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt tháng 01/2017 như sau:

Tiếp tục nhận đơn đăng ký thực tập: đến trước 10h ngày 03/01/2017

Dự kiến tập trung phân công giảng viên: 15h ngày thứ năm 05/01/2017

Địa điểm: Giảng đường 510 - số 03 Quang Trung.

Sinh viên cần tự trang bị:

  • Nón bảo hộ
  • Giày đế cứng
  • Bảo hiểm y tế.

 Vậy những sinh viên đã có đơn xin đăng ký chuẩn bị đầy đủ.

Lưu ý: Đồ án tốt nghiệp sẽ được xét giao sau khi thực tập từ 1~2 tuần.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa