Thông báo

Thông báo - Sinh viên khóa K18XDD, K18XDC và các khóa trước về đăng ký tham dự thực tập Tốt nghiệp

  • Create by: Administrator
  • Infomation Channel
  • 10/01/2017

Thông báo - Sinh viên khóa K18XDD, K18XDC và các khóa trước về đăng ký tham dự thực tập Tốt nghiệp

 

       Tất cả sinh viên khóa K18XDD, K18XDC và các khóa trước về đăng ký tham dự thực tập Tốt nghiệp.

          Đúng vào lúc 13h00, ngày 03/01/2017. Tập trụng tại văn phòng khoa Xây dựng để nhận nhiệm vụ TTTN.

          Yêu cầu : Sinh viên phải đi đầy đủ và đúng giờ 

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa