Tin tức & sự kiện

DTU Newsletter 2019 - Sep (27/09/2019)

DTU Newsletter 2019 - Sep

Các vật liệu xây dựng có xu hướng được lựa chọn trong xây dựng hiện nay (10/01/2017)

Các vật liệu xây dựng có xu hướng được lựa chọn trong xây dựng hiện nay là các vật liệu sử dụng các công nghệ mới, hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu tốn ít nguyên nhiên liệu, cách âm, cách nhiệt, có nhiều tính năng vượt trội, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên cũng cần có các tiêu chuẩn đồng bộ ban hành đi kèm với các loại vật liệu này, tránh việc sử dụng không hợp lý gây ra lãng phí, chất lượng công trình kém gây thiệt hại lớn trong xây dựng công trình.

Buổi giới thiệu các thiết bị của công ty DIGI - TP. Hồ Chí Minh (10/01/2017)

Đào tạo trên cơ sở nghiên cứu là hướng đi mà Khoa Xây dựng ĐH Duy Tân đang thực hiện. Việc tiếp cận với các thiết bị mới trong lĩnh vực xây dựng là lựa chọn mà Khoa ưu tiên nhằm tăng cường khả năng học tập, nghiên cứu khoa học của Giảng viên và SInh viên của Khoa. Vì vậy việc tham dự các buổi giới thiệu các thiết bị phục vụ cho Xây dựng vẫn luôn được Khoa quan tâm.

Phát bằng tốt nghiệp
Phan Minh Tiến
Hoạt động ngoại khóa