Tốt nghiệp

Mẫu nhật ký thực tập tốt nghiệp

18/02/2019

Khoa Luật chính thức ban hành Mẫu Nhật ký thực tập tốt nghiệp dành cho sinh viên K21. Sinh viên chú ý tải biểu mẫu về và đọc kỹ hướng dẫn cách viết để tránh sai sót.


Danh sách thực tập tốt nghiệp K21 (đã điều chỉnh và bổ sung sinh viên mới nộp đv thực tập)

18/02/2019

DS phân công hướng dẫn thực tập bổ sung (có DS SV đã phân công trước để SV kiểm tra)

16/02/2019

Danh sách thực tập tốt nghiệp K21 - đã nhập tên đề tài

14/02/2019

Sinh viên kiểm tra 3 sheet (3 file đều như nhau nhưng sắp xếp khác nhau để Sinh viên dễ kiểm tra). Mọi thay đổi liên hệ GV hướng dẫn để được giải quyết trước khi nộp P. Đào tạo ngày 16/2 sẽ không thể đổi được nữa.


Danh sách thực tập tốt nghiệp bổ sung

13/02/2019