Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Khoa

 • Nguyễn Thị Thuận
 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Trình độ: Tiến Sĩ
 • Email: nguyenthithuan@dtu.edu.vn
 • Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Luật kinh tế
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Nguyễn Thị Thu Hồng
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: nguyenthihong270295@gmail.com
 • Kiêm nhiệm: Trưởng bộ môn Tư pháp
 • Chuyên ngành: Luật lao động, luật hình sự, luật dân sự

Giảng viên

 • Phan Thị Nhật Tài
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email: phannhattai@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Nguyễn Văn Phụng
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: phunglaw90@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Phạm Thị Lệ Quyên
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: phamtieuquyen469@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Trần Hải Ánh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Hình sự
 • Lê Văn Cao
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Hà Ngọc Trai
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Dương Đức Chính
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Trần Thị Huệ
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • Lê Thị Thanh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Lê Thị Hoài Thu
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Phạm Văn Tuyết
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • Nguyễn Quang Tuyến
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Vũ Thị Phụng
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật học, Lịch sử
 • Vũ Công Giao
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Học hàm: Phó Giáo sư
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Đào Mộng Điệp
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Mai Văn Thắng
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Nguyễn Tiến Vinh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Quốc tế
 • Nguyễn Sơn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Tiến sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Trần Anh Tú
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Nguyễn Minh Toàn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Hồ Thị Thu Linh
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Đặng Quang Tuân
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật học
 • Hồ Như Cát Tường
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email:
 • Chuyên ngành: Luật Kinh tế
 • Trần Võ Như Ý
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranvonhuylaw@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Hoàng Thị Quyên
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: hoangquyenlaw109@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật hành chính
 • Phạm Thị Thanh Tâm
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: phamtam441995@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Nguyễn Thị Thu Na
 • Chức vụ: TBM Lý luận- hành chính- hiến pháp
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: thuna181@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật dân sự
 • Lương Thị Bích Ngân
 • Chức vụ: PBM Luật kinh tế
 • Trình độ: Thạc Sĩ
 • Email: bichngan2603@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Nguyễn Thị Kim Tiến
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: nguyenthikimtienlaw@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Hành chính
 • Nguyễn Văn Phúc
 • Chức vụ: PBM Tư pháp
 • Trình độ: Cử nhân
 • Email: nguyenvanphuclaw@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật Dân sự
 • Phan Ngọc Hà
 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Trình độ: Nghiên cứu sinh
 • Email: ha_nganhang@yahoo.com.vn
 • Kiêm nhiệm: Phụ trách bộ môn Lý luận- Hành chính- Hiến pháp
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế
 • Đỗ Cảnh Thìn
 • Chức vụ: Giảng viên
 • Trình độ: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
 • Email: docanhthin.tccs@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật hình sự
 • Trịnh Quốc Toản
 • Chức vụ: Cố vấn cấp cao
 • Trình độ: Phó Giáo Sư, Tiến sĩ
 • Email: quoctoan@vnu.edu.vn
 • Chuyên ngành: Luật hình sự
 • Trần Thuỳ Dương
 • Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm
 • Trình độ: Thạc sĩ
 • Email: tranthuyduong059@gmail.com
 • Chuyên ngành: Luật kinh tế

Giáo vụ

Chuyên viên

Trợ giảng