Khoa Lý luận Chính trị

Khoa Lý luận Chính trị

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập từ năm 1994, cùng thời điểm thành lập trường Đại học Duy Tân. Sứ mệnh lịch sử của Khoa là thông qua giảng dạy và học tập các môn Khoa học Lý luận Chính trị nhằm thực hiện chức năng vô cùng quan trọng mà không có một môn khoa học nào có thể thay thế được. Đó là trang bị kiến thức lý luận chính trị cách mạng khoa học, lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, đạo đức lối sống cách mạng, phương pháp tư duy biện chứng khoa học; thực hiện mục tiêu dạy kiến thức, dạy nghề, dạy người; tạo động lực chính trị tinh thần để xây dựng và phát triển nhân cách toàn diện, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

Cán bộ, giảng viên Khoa Lý luận Chính trị

 

Để hoàn thành sứ mệnh ấy mỗi cán bộ, giảng viên của Khoa luôn không ngừng phấn đấu bền bỉ, toàn diện để xứng đáng với danh hiệu “người chiến sĩ xung kích trên lĩnh vực chính trị tư tưởng”, xứng đáng với danh hiệu kép: nhà giáo, nhà khoa học lý luận tư tưởng, vừa hồng vừa chuyên, xứng đáng với niềm tin yêu của lớp lớp sinh viên và đồng nghiệp, tuyệt đối trung thành với Đảng và nhân dân. 

 

Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đều là các Thạc sĩ đã tốt nghiệp tại các học viện và trường đại học có uy tín về đào tạo chuyên ngành Lý luận Chính trị như: Học viện chính trị Quốc gia, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Đại học Sư phạm Huế,...

 

Khoa Lý luận Chính trị đang đảm nhận giảng dạy 8 học phần sau:

 

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin,
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh,
 • Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam,
 • Triết học Phương Tây,
 • Logic học,
 • Hệ thống chinh trị thế giới,
 • Tư tưởng Phương Đông,
 • Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng.

THÔNG TIN KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Thông tin về Khoa
 • Địa chỉ: Phòng 403, Khoa Lý Luận Chính Trị, 254 Nguyễn Văn Linh, Q.Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236.3650.403 (ext 403)

  Email: lyluanchinhtri@www.duanvinsportia.com

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - bet365 như thế nào_link vào bet365 mới nhất_nhà cái bet365 có uy tín không? University

Address: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Tel: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111