Khoa Công nghệ Thông tin

Bài viết này không tồn tại.

Chuyên ngành đào tạo

THÔNG TIN KHOA CNTT

Thông tin về Khoa
Thông tin Tuyển sinh
 • Kỹ Thuật Mạng (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 101)

   

  Công Nghệ Phần Mềm (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 102)

   

  Hệ thống Thông tin (Mã ngành: 7340405; Mã chuyên ngành: 410)

   

  Big Data & Machine Learning (Mã ngành: 7480103; Mã chuyên ngành: 115)

   

  Thông tin chi tiết về Tuyển sinh Khoa Công nghệ Thông tin, xem tại Website:

  http://tuyensinh.www.duanvinsportia.com

Lên đầu trang
A - Z Sitemap

Đào tạo, nghiên cứu gắn liền với khoa học và công nghệ nhằm tạo ra những sinh viên và học viên có lòng yêu nước, có phẩm chất Nhân văn mang đậm bản sắc Việt Nam, có ý thức sinh hoạt động cộng đồng, có sức khỏe, có năng lực và kỹ năng toàn diện, tự tin, năng động, sáng tạo và trở thành công dân khởi nghiệp mang tính toàn cầu.

Copyright © 2020 - Bản quyền thuộc về Trường Đại học Duy Tân

Địa chỉ: 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê - Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (+84) 236.3650403 - (+84) 236.3827111