Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Tư vấn - Kỹ năng

KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO16/08/2019 07:43:46

KỸ NĂNG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO

GV: TRẦN THỊ KIM QUÝ

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  1. Giáo trình Điều dưỡng Ngoại khoa, NXB Giáo dục Hà Nội -2008.
  2. Điều dưỡng Ngoại tập 1, nhà xuất bản Y học Hà nội 2009.
  3. Điều dưỡng Ngoại tập 2, nhà xuất bản Y học Hà nội 2009