Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Nghiên cứu khoa học

Danh sách đề tài NCKH SV năm học 2018 - 201916/04/2019 00:15:00

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN

Năm học 2018 -2019

STT

Họ tên SV

Tên đề tài

GV Hướng dẫn

1

Mai Nhung

Đặng Trần Thúy Ái

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên khoa điều dưỡng, trường Đại học Duy Tân về phòng ngừa phơi nhiễm với HIV/AIDS trên lâm sàng.

GV Trần Thị Mỹ Hương

2

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nguyễn Thị Thanh Loan

Phạm Thị Phượng

Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành của sinh viên trường Đại học Duy Tân về biện pháp tránh thai an toàn.

GV Nguyễn Thị Lê