Image SliderImage SliderImage SliderImage SliderImage Slider

Tin nổi bật:

Góc anh ngữ chuyên ngành

Danh sách các tiền tố, hậu tố trong Tiếng Anh Y khoa13/01/2017 23:14:46

DANH SÁCH CÁC TIỀN TỐ VÀ HẬU TỐ  TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

 Với hàng trăm thuật ngữ y khoa cần ghi nhớ, các bác sĩ và điều dưỡng yêu nghề chắc hẳn phải rất đau đầu khi cố gắng học ngôn ngữ chuyên ngành của mình.

 Sau đây là một số tiền tố và hậu tố đầy đủ nhất trong y khoa dành cho các bạn mới vào nghề.

                                                                                                         _Sưu tầm_

                                                                                                         Tô Thị Liên