Tin Tức

Đề tài NCKH SV khoa Điện-Điện tử đạt giải Khuyến khích Euréka 2019

  • 08/12/2019
  • Tin Tức

Đề tài "HỆ THỐNG ĐO ĐẠC VÀ THU THẬP ĐIỆN NĂNG THÔNG MINH" của nhóm tác giả Đoàn Quang Hưng, Đinh Trung Tứ, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Mai Trường, Phạm Quang Linh lớp K21EVT của khoa Điện-Điện tử, Trường Đại học Duy Tân đã đạt giải Khuyến khích Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2019 do Thành đoàn Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019.

undefinedundefined

 

Các tin khác