Thông Báo khác

Thông báo lần 2 về đồng phục khoa Điện-Điện tử

  • 13/12/2016
  • Thông Báo khác

Để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản trong các phòng thí nghiệm của khoa Điện – Điện tử, khoa đã ban hành nội quy của phòng thí nghiệm, trong đó có việc quy định về trang phục khi vào phòng thí nghiệm. Ngoài ra, theo yêu cầu của các nhà máy và doanh nghiệp cho sinh viên đến tham quan kiến tập và thực tập về đồng phục bảo hộ, nay khoa thông báo cụ thể về việc này như sau:

1)    GV và SV phải mặc áo quần đồng phục bảo hộ LĐ và đi giày khi học thực hành hoặc làm thực nghiệm tại 5 PTN của khoa P504 QT, 501, 502, 504A, 504B khu D Hoà Khánh.

2)    GV và SV phải mặc áo quần đồng phục bảo hộ LĐ và đi giày khi đi tham quan kiến tập hoặc thực tập tại các nhà máy, doanh nghiệp ngoài.

3)    Thời gian thực hiện:  

  1. Bắt đầu học kỳ 2 NH 2016-2017 đối với các giờ học thực hành;
  2. Thực hiện ngay trong tháng 11/2016 đối với các GV và SV đi kiến tập và thực tập.

4)  Sinh viên không có đồng phục sẽ không được vào học thực hành và làm việc tại các phòng thí nghiệm của khoa.

Đề nghị giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Các tin khác