Thông Báo khác

đối thoại sinh viên K20EDT

  • 05/10/2017
  • Thông Báo khác

Sáng thứ 2: 8h00  ngày (9/10/2017) mời sinh viên K20EDT đến văn khoa tham dự đối thoại sinh viên khóa K20. Khoa giải đáp tất cả thắc mắc và nguyện vọng của của sinh viên.
Nếu sinh viên không tham dự sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và sau này khoa sẽ không giải quyết bất cứ thắc mắc gì.

Các tin khác