Thông Báo khác

Hội nghị khoa học về Điện, Điện tử viễn thông và Tự động hoá

  • 18/10/2017
  • Thông Báo khác

Hội nghị khoa học về lĩnh vực Điện, Điện tử viễn thông và Tự động hoá do Khoa Điện – Điện tử chủ trì được tổ chức định kỳ hàng năm với tên tiếng Anh là The Conference on Electrical, Electronics, Communications and Automation  (EECA) với mục tiêu đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo cơ hội hợp tác phát triển giữa các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên hoạt động trong lĩnh vực Điện – Điện tử. EECA 2017 là Hội nghị lần thứ 4 được Khoa Điện – Điện tử phối hợp mở rộng với các đơn vị trong và ngoài trường dự kiến được tổ chức vào ngày 28/10/2017 tại Đại học Duy Tân. Các bài báo chất lượng sẽ được chọn đăng vào Tạp chí Khoa học Công nghệ trường Đại học Duy Tân (ISSN: 1859-4905).

 

Các chủ đề chính của Hội nghị

 

1.  Điện Tự động

Mô hình hoá và mô phỏng các hệ cơ điện tử; Mạng đo lường và điều khiển, Hệ thống điều khiển nhúng; Phát triển Vi xử lý, SoC, DSP, FPGA, ASIC cho các sản phẩm cơ điện tử; Mô hình hoá và điều khiển robot; Điều khiển thôngminh, hệ mờ, hệ chuyên gia, mạng nơ ron, giải thuật di truyền; Thiết kế và ứng dụng các dây truyền tự động hóa công nghiệp.

2.  Điện tử viễn thông, Truyền thông và Mạng máy

Mạng cảm biến và Ad Hoc; Bảo mật hệ thống thông tin truyền thông; Xử lý tín hiệu truyền thông; Lý thuyết thông tin; Mô hình, độ tin cậy, chất lượng, và tối ưu mạng truyền thông; Ứng dụng đa phương tiện, dịch vụ, phần mềm truyền thông; Mạng truyền thông không dây: truyền thông hợp tác, vô tuyến nhận thức; Hệ thống thông tin vệ tinh; Mạng máy tính; Quản lý và điều hành mạng.

Các tin khác