Thông Báo khác

Chương trình Hội nghị khoa học khoa Điện-Điện tử

  • 24/10/2017
  • Thông Báo khác

HỘI NGHỊ KHOA HỌC LẤN THỨ IV VỀ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 28/10/2017 (P706 CS Quang Trung)
7h00 – 7h30: Đón tiếp khách
7h30 – 7h40: Tuyên bố lý do – TS. Hà Đắc Bình
Các phiên báo cáo hội nghị:
7h40-8h20:
Báo cáo mời: Tổng quan về biểu diễn Hamilton của các hệ vật lý phi tuyến
Người trình bày: TS. Hoàng Ngọc Hà
8h20-8h45:
Báo cáo 1: Ứng dụng phương pháp điều khiển dải trễ cho bộ nghịch lưu nguồn áp ba pha
Người trình bày: Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc
8h45-9h10:
Báo cáo 2: Phân tích khả năng bảo mật lớp vật lý mạng đa truy cập phi trực giao NOMA 5G cho đường truyền lên
Người trình bày: Nguyễn Văn Long, Trần Đức Dũng, Hà Đắc Bình
9h10-9h35:
Báo cáo 3: Điều khiển bộ nghịch lưu ba pha bằng phương pháp biến điệu vector không gian
Người trình bày: Võ Tuấn, Dương Tấn Quốc, Huỳnh Gia Sơn, Nguyễn Viết Hùng
9h35-10h00:
Báo cáo 4: High performance and security design for cryptosystem using simultaneous multiple hardware threads and power aware technique
Người trình bày: Trong-Tuan Nguyen, Que-Yen Luong Ha, Anh-Nhat Nguyen, Dac-Binh Ha
10h00-10h10:
Nghỉ giải lao
10h10-10h35:
Báo cáo 5: Hệ thống định vị nguy hiểm
Người trình bày: Đặng Văn Lập, Võ Đăng Nghĩa, Nguyễn Thọ Thảo
10h35-11h00:
Báo cáo 6: Đánh giá hiệu năng cơ chế đa truy cập phi trực giao NOMA cho đường lên của mạng 5G
Người trình bày: Lê Đoàn Nguyên, Hà Đắc Bình
Bế mạc hội nghị  

Các tin khác