Nghề nghiệp

Thông tin tuyển dụng dành cho các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường

  • 14/11/2018
  • Nghề nghiệp

Thông báo tuyển dụng dành cho các bạn sinh viên khoa Điện - Điện tử chuẩn bị ra trường hoặc các bạn đã ra trường.

Sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp đã hoàn thành xong tất cả học phần có thể lên phòng đào tạo xin bản điểm quá trình học tập và làm hồ sơ ứng tuyển vào công ty Mabuchi Đà Nẵng.

Đây là công ty tuyển dụng sinh viên Điện tự động đại học Duy Tân khá đông. Cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên có mong muốn có việc làm ngay khi ra trường.

Mọi thông tin chi tiết xem ở file đính kèm.

 

File đính kèm:

Các tin khác