Nghiên cứu Khoa học

ROBOT TỰ THĂNG BẰNG

  • 25/03/2016
  • Nghiên cứu Khoa học

GIỚI THIỆU

Đối với robot 2 bánh, nó có thể giữ sự cân bằng nếu các bánh xe được kiểm soát đúng cách. Trạng thái cân bằng có thể được phát hiện thông qua các cảm biến đặc biệt như gyrometer hoặc gia tốc.

Mô hình này Robot tự cân bằng đòi hỏi một thời gian thực và kỹ thuật kiểm soát ổn định, vì vậy nó được coi là một bước khởi đầu cho sinh viên đại học để có được kinh nghiệm cho sự nghiệp sau này. Bên cạnh đó, một loạt các ứng dụng có thể sử dụng mô hình kiểm soát này để giảm diện tích cơ sở của một robot, làm cho nó cân bằng trên "đôi chân" nhỏ.

undefined

File đính kèm:

Các tin khác