Nghiên cứu Khoa học

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SẠC LỞ ĐẤT

  • 03/04/2016
  • Nghiên cứu Khoa học

Sạt lở đất là một hiện tưởng phổ biến trên thế giới và Việt Nam, những thiệt hại mà nó gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tài sản người dân. Tuy nhiên việc dự đoán và cảnh báo về nó vẫn còn sơ sài. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày một thiết kế hệ thống cảnh báo sạt lỡ đất dựa trên mạng cảm biến không dây. Hệ thống này có thể phát hiện chuyển động đất, đo lường mức độ di chuyển và gửi mức cảnh báo và vị trí sạt lỡ hoặc có nguy cơ sạt lỡ cho trung tâm. Trong hệ thống này chúng tôi sử dụng vi điều khiển của Texas Instruments MSP430F2274 cho mỗi nút cảm biến. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu của thực tế và hoạt động tốt trong môi trường mà chúng tôi đã thử nghiệm.

Các tin khác