Kĩ năng mềm

Hướng dẫn cách viết đề cương, báo cáo khoa học

  • 17/05/2019
  • Kĩ năng mềm

Sau đây là cách hướng dẫn các bạn sinh viên cách trình bày 1 báo cáo nghiên cứu khoa học. Các bạn tham khảo trong file đính kèm.

File đính kèm:

Các tin khác