Kĩ năng mềm

CADe - SIMU (Việt Hóa) - Mô Phỏng Điện Công Nghiệp

  • 18/08/2016
  • Kĩ năng mềm

CADe-SIMU là một phần mềm vẽ mạch và mô phỏng mạch điện công nghiệp đã được việt hóa.
Phần mềm tiện lợi trong việc vẽ các sơ đồ mạch điện công nghiệp, được hỗ trợ đầy đủ các kí hiệu của các thiết bị dùng trong công nghiệp như nguồn vào, contacto, Aptomat, Role, motor... Việc đưa ra sơ đồ điều khiển trong công nghiệp khá đơn giản đối với phần mềm này, giúp kỹ sư vẽ mạch nhanh chóng và đồng thời có thể mô phỏng.
Tiện lợi ở phần mềm là đã được việt hóa nên rất dễ sử dụng. Các bạn có thể tìm được sự tiện lợi trong phần mềm chuyên dụng vẽ mạch công nghiệp này.
CADe - SIMU
Link: https://drive.google.com/file/d/0B4FX-2BPJjQlZUFoUElCTXo4UHM/edit

Các tin khác