Học liệu

Mạch Darlinton và đặc tính động

  • 28/02/2019
  • Học liệu

Các transistor công suất lớn có hệ số hFE chỉ khoảng 10- 20. Do đó, để giảm bớt dòng kích IB, tức tăng hFE có thể ghép nối tiếp các transistor công suất theo cấu hình Darlington. Bất lợi của cấu hình Darlington là độ sụt áp UCE bị tăng lên và tần số đóng ngắt bị giảm.

Bài viết cung cấp các kiến thức về Mạch Darlinton và đặc tính động trong file đính kèm

Các tin khác