Học liệu

Dân số ngày càng tăng: Thời điểm để nói về năng lượng hạt nhân?

  • 16/08/2019
  • Học liệu

IAEA đang tổ chức Hội nghị quốc tế năm 2019 về biến đổi khí hậu và vai trò của năng lượng hạt nhân tại Vienna từ ngày 7 đến 11 tháng 10 năm 2019.
Hội nghị sẽ cung cấp một nền tảng để thảo luận một cách khách quan các khía cạnh khoa học và kỹ thuật về vai trò của năng lượng hạt nhân trong việc chống biến đổi khí hậu.
Các chủ đề trong hội nghị sẽ bao gồm:

  • Những thách thức và cơ hội cho các nhà máy điện hạt nhân hiện tại liên quan đến sự đóng góp liên tục của họ trong việc tránh phát thải khí nhà kính (GHG);
  • Các yếu tố cần thiết để hỗ trợ tỷ lệ triển khai, bao gồm các công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, phù hợp với việc đạt được các mục tiêu biến đổi khí hậu, bao gồm các mục tiêu được thiết lập trong Thỏa thuận Paris và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), cụ thể là Mục tiêu 7 (Đảm bảo tiếp cận với giá cả phải chăng, năng lượng đáng tin cậy, bền vững và hiện đại cho tất cả mọi người) 
  • Mục tiêu 13 (Thực hiện hành động khẩn cấp để chống biến đổi khí hậu và các tác động của nó); và triển vọng cho sự phối hợp giữa năng lượng hạt nhân và các nguồn năng lượng carbon thấp khác.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=VhbmbieBP-4

Các tin khác