Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

  • Võ Minh Thông
  • Học vị: Thạc Sĩ
  • Chức vụ: Trưởng BM Cơ Điện Tử (PNU)
  • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử-Viễn Thông, Thiết Kế Số
  • Email: vominhthong@dtu.edu.vn

Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 12/2009 – 12/2012

Trường Đại học Phan Châu Trinh, Quảng Nam

Giảng Viên, Trưởng BM

Từ tháng 1/2013 – đến nay

Khoa Điện - Điện tử, trường Đại học Duy Tân

Giảng viên

 

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy                          Thời gian đào tạo: 5 năm từ 2004 đến 2009

Nơi học (trường, thành phố): Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Ngành học: Điện tử - Tin học

Tên đồ án, luận văn tốt nghiệp: Mạng truyền thông công nghiệp ứng dụng điều khiển và giám sát thiết bị điện

2. Thạc sĩ

Hệ đào tạo: Tập trung

Thời gian đào tạo: từ tháng 9 năm 2009 đến tháng 12 năm 2011.

Nơi học: Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Ngành học: Kỹ thuật Điện tử

Tên luận văn: “Nhận dạng mặt người bằng phương pháp PCA.” .

Công trình nghiên cứu

  STT   Tên Công trình Đơn vị                   Năm   
1 Mạng truyền thông công nghiệp điều khiển và giám sát thiết bị điện ĐH Đà Nẵng 2009
2 Nhận dạng mặt người bằng phương pháp PCA ĐH Đà Nẵng 2011
3 Đánh giá khả năng nhận dạng mặt người kết hợp phương pháp PCA là LDA ĐH Duy Tân, 2014
4 Một phương pháp đo tạp âm ĐH Duy Tân, đồng TG 2014
5 Hệ thống cảnh báo mực nước lũ  ĐH Duy Tân, đồng TG 2014
6 Mạng điều khiển và giám sát thiết bị điện qua sóng RF ĐH Duy Tân, đồng TG 2015
7 Điều khiển và giám sát thiết bị điện qua sóng Bluetooth ĐH Duy Tân, đồng TG 2015
8 Hệ thống hàng đợi thông minh ĐH Duy Tân, đồng TG 2015
9 Hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị qua mạng Internet trên nền Web và Smartphone ĐH Duy Tân, đồng TG 2015
10 Hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị qua SMS  ĐH Duy Tân, đồng TG 2015
11 Truyền tín hiệu Hình ảnh bằng ánh sáng khả kiến ĐH Duy Tân 2016
12 Đánh giá khả năng truyền Audio bằng ánh sáng khả kiến theo phương pháp điều chế OOK ĐH Duy Tân, đồng TG 2016
13 Thiết kế và chế tạo mô hình trạm xăng thông minh ĐH Duy Tân, đồng TG 2016
14 HỆ THỐNG THEO DÕI SỨC KHỎE TRẺ EM TRONG TRƯỜNG MẦM NON ĐH Duy Tân, đồng TG 2016

15 Thiết kế bộ điều chế/giải điều chế BPSK sử dụng kỹ thuật vô tuyến tái cấu hình SDR (software defined radio) ĐH Duy Tân, đồng TG 2017
16 Ứng dụng hệ thống Internet Of Thing trong điều khiển hệ thống đèn công cộng trên nền Website và Android ĐH Duy Tân, đồng TG 2017