Thông tin Giảng viên

Trưởng bộ môn

 • Lê Phượng Quyên
 • Học vị: Thạc sĩ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Tự động hóa
 • Nguyễn Thị Bích Hạnh
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện - Điện tử PNU
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện - Điện tử, Viễn thông
 • Võ Minh Thông
 • Học vị: Thạc Sĩ
 • Chức vụ: Trưởng BM Cơ Điện Tử (PNU)
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử-Viễn Thông, Thiết Kế Số
 • Ngô Lê Minh Tâm
 • Học vị: Thạc sỹ.
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Hệ thống nhúng
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện tử viễn thông, Thiết kế số
 • Nguyễn Lê Mai Duyên
 • Học vị: Thạc sỹ
 • Chức vụ: Trưởng bộ môn Điện tử Viễn thông
 • Lĩnh vực nghiên cứu: Điện Tử Viễn Thông