Đào tạo và Tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG_2019

 • 02/04/2019
 • Đào tạo và Tuyển sinh
 • nguyenlemaiduyen

Chương trình đào tạo ngành Điện Tự động

 • 14/11/2018
 • Đào tạo và Tuyển sinh
 • lephuongquyen

Thông báo tuyển sinh 2017

 • 04/07/2017
 • Đào tạo và Tuyển sinh
 • truongthihonglien

Thông báo tuyển sinh 2016

 • 11/03/2016
 • Đào tạo và Tuyển sinh
 • hadacbinh