Đào tạo và Tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG_2019

 • 02/04/2019
 • Đào tạo và Tuyển sinh

Trình độ đào tạo:     Đại học

Ngành đào tạo:        Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện Tử

Mã ngành:               D510301

Chuyên ngành:        Điện tử viễn thông

Mã chuyên ngành:   109

Loại hình đào tạo:   Chính quy tập trung

1. Điều kiện đăng ký tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

2. Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra

2.1.        Mục tiêu đào tạo.

Đào tạo Kỹ sư đại học Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử chuyên ngành Điện tử viễn thông phát triển toàn diện về nhân cách và nghề nghiệp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đào tạo kỹ sư trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức và có sức khoẻ tốt; có hiểu biết cơ bản về nguyên lý kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ điện, điện tử ; có kỹ năng nghề nghiệp cần thiết về điện – điện tử.

2.2 Chuẩn đầu ra

Ngay khi hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông sinh viên có (khả năng):

2.2.1.Yêu cầu về kiến thức:

 • Khả năng vận dụng các kiến thức về toán học, khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Khả năng thiết kế và tiến hành các thí nghiệm, cũng như khả năng phân tích và giải thích các kết quả thí nghiệm.
 • Khả năng tư vấn, thiết kế một hệ thống, thành phần hệ thống hoặc quy trình đáp ứng nhu cầu thực tiễn về kinh tế, môi trường, xã hội, an toàn lao động và sản xuất bền vững.
 • Có kiến thức về các vấn đề thời sự đương đại trong lĩnh vực Điện – Điện tử.

2.2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

 • Khả năng lập trình, thử nghiệm, vận hành các hệ thống, thiết bị cũng như giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Điện – Điện tử và các lĩnh vực liên quan.
 • Khả năng sử dụng các thiết bị, công cụ kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ cho việc thực hành kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn.
 • Khả năng làm việc hiệu quả trong các các nhóm đa ngành, đa lĩnh vực
 • Có khả năng giao tiếp và sử dụng hiệu quả tiếng Anh trong công việc và đời sống

1.2.3. Yêu cầu về thái độ:

 • Có ý thức trách nhiệm công dân, có đạo đức nghề nghiệp
 • Có tinh thần học hỏi cầu tiến trong học tập cũng như trong công việc.

3. Thời gian đào tạo: 4,5 năm

4. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp.

 • Đào tạo theo học chế tín chỉ
 • Kết thúc khóa học, những sinh viên có đủ các điều kiện sau thuộc diện xét tốt nghiệp
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không bị kỷ luật đến mức đình chỉ học tập.
 • Không còn học phần  điểm F.
 • Có các chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và  Chứng chỉ giáo dục thể chất.

5.Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

 • Theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng diện ưu tiên, hộ nghèo,..
 • Chính sách riêng về học bổng của Trường và học bổng từ các doanh nghiệp có mối liên hệ với Trường

6.Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện

6.1.        Học phần đại cương: 60 tín chỉ  (không tính giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng)

6.2        Học phần đại cương ngành: 51 tín chỉ

6.3        Học phần chuyên ngành: 35 tín chỉ

7. Tốt nghiệp cuối khóa: Sinh viên thực hiện Đồ án tốt nghiệp

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

           Có khả năng học tập suốt đời

9.Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

 •       Làm việc ở các cơ quan, đơn vị, nhà máy kinh doanh sản xuất thuộc lĩnh vực điện, điện tử, công nghệ thông tin, truyền thông và tự động hoá.
 •       Các đơn vị trong ngành quân sự, ngành y tế có sử dụng các thiết bị điện tử, hệ thống lập trình tích hợp và tự động hóa.
 •       Các Viện nghiên cứu, các trường dạy nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học.
 •       Các đơn vị tư vấn thiết kế, quản lý dự án trong lĩnh vực Điện – Điện tử.
 •      Các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Điện – Điện tử như Sở công thương, Sở thông tin truyền thông, Cục kiểm định, Cục quản lý tần số...

Các tin khác