Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp

  • 03/12/2019
  • Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp (P.402 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là phòng thí nghiệm chuyên về viễn thông dùng để thực hiện các thí nghiệm nâng cao và chuyên sâu phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm về điện tử viễn thông của cán bộ nghiên cứu, giảng viên, học viên và sinh viên chuyên ngành điện tử viễn thông.

Phòng thí ngiệm được trang bị đầu đủ các trang thiết bị hiện đại như Logic Analyzer, Spectrum Analyzer, Network Analyzer, Noise figure Meter, Logic analysis system, Communications Analyzer, Sweep Oscillator cùng nhiều các thiết bị đo và bộ tạo chuẩn khác.

 

Phòng thí nghiệm viễn thông cao cấp có các chức năng:

1. Nghiên cứu khoa học.

2. Đào tạo nhân lực.

3. Chế thử và kiểm tra các sản phẩm nghiên cứu.

4. Chuyển giao công nghệ.

5. Hợp tác trong nước và quốc tế.

undefined

undefined

 

Các tin khác