Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm điện tử công suất

  • 03/12/2019
  • Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm máy điện (P.505 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tổ chức triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học mang tính hiện đại,  tính chiến lược thuộc lĩnh vực Tự động hóa  trên cơ sở bám sát các định hướng, mục tiêu đào tạo, nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao.

 

NHIỆM VỤ CHUNG:

Tạo môi trường thuận lợi cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cũng như hợp tác đào tạo, nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân bên ngoài.

  • Tích hợp hệ thống tự động sử dụng cảm biến và cơ cấu chấp hành.
  • Thực nghiệm các thuật toán điều khiển tự động từ kinh điển đến hiện đại áp dụng cho các hệ thống thực, robot thông minh và các quá trình sản xuất phức tạp.
  • Huấn luyện kỹ năng phân tích, thiết kế, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống cho các nhà máy xí nghiệp sản xuất tự động...
  • Nghiên cứu và phát triển, nhân bản các mô hình đào tạo, các hệ thống tự động hóa  thông minh trong dân dụng và công nghiệp. Thực nghiệm các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

undefined

 

undefined

Các tin khác