Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm điệm tử cơ sở

  • 03/12/2019
  • Cơ sở vật chất

Phòng thí nghiệm điện tử cơ sở(P.502 -Khu D- Cơ sở Hòa Khánh Nam) là một trong những tổ hợp phòng thí nghiệm được xây dựng nhằm tăng cường trang thiết bị thí nghiệm điện tử, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Phòng thí nghiệm đảm nhận các nhiệm vụ sau:

Tạo môi trường học tập và nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên.
Giảng dạy cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng chuyên ngành điện tử viễn thông, điện tự động, thiết kế số và các vấn đề liên quan đến cơ sở điện tử, viễn thông nhằm giúp sinh viên thí nghiệm các môn linh kiện điện tử, kỹ thuật số, đo lường điện tử, kỹ thuật xung số để nắm vững thêm kiến thức lý thuyết đã học, ngoài ra còn biết cách sử dụng máy đo DMM, VOM, oscilloscope, máy phát Function Generator

undefined

 

Các tin khác