Ban lãnh đạo viện

Quá trình công tác

-  2002- 2008: Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Và Công nghệ Việt Nam

-  2008-2011: Viện Max Planck, Potsdam và Viện Hóa sinh và Sinh học, Trường Đại học Potsdam, CHLB Đức.

-  2012- nay: Giám đốc Trung tâm Sinh học phân tử; Chủ nhiệm bộ môn Sinh học phân tử, Khoa Y, Trường Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

-  08/2014- nay: Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Trường Đại học Duy Tân.

-  2016-nay: Chủ nhiệm bộ môn Sinh học phân tử, Khoa Y, ĐH Duy Tân

Quá trình đào tạo

-  1998 - 2002: Sinh viên ngành Công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

-  2007 - 2008: Học viên Diploma (tương đương thạc sỹ), chương trình hợp tác JGEP giữa trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Công nghệ sinh học (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) và trường Đại học Greifswald (CHLB Đức).

-  2008 - 2011: Nghiên cứu sinh ngành Sinh học phân tử ở Viện Max Planck, Potsdam và Viện Hóa sinh và Sinh học (Trường Đại học Potsdam, CHLB Đức). Năm bảo vệ: 12/2011

Công trình nghiên cứu

2017

[1]. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Minh Hùng (2017) Detection and Quantification of Hepatitis Delta Virus. J Sci Technol, Duy Tan university (submitted).

[2]. Trung Thanh Nguyen; Hung Minh Nguyen; Thuan Huy Nguyen; Canh Xuan Nguyen; Thomas Schweder; Britta Jürgen (2017). Phosphate-controlled heterologous gene expression in Bacillus licheniformis. Microbial Cell Factories (summitted).

[3]. Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Huy Thuần, Trịnh Thành Trung, Nguyễn Quốc Trung, Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Hoàng Anh(2017)Isolation and characterization of the phytase gene promoter from Bacillus licheniformis DSM13”. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 15(3):298-305.

[4]. Le Thanh Do, Chu Dinh Toi, Nguyen Minh Hung (2017) Mini review on adipose tissues and brite adipose differentiation in vitro. J Sci Technol, Duy Tan university. 4(23) 123-129.

[5]. Hung Minh Nguyen, Bui Tien Sy, Nguyen Thanh Trung, Nghiem Xuan Hoan, Heiner Wedemeyer, Thirumalaisamy P. Velavan, C-Thomas Bock (2017) Prevalence and genotype distributionof hepatitis delta virus among chronic hepatitis B carriers in Central Vietnam. PLoS ONE 12(4): e0175304.

[6]. Nguyen Minh Hung, Hoang Van Tong, Nguyen Hong Thang, Bui Tien Sy(2017) Identification of Genotype 4 of Hepatitis Delta Virus in Viet Nam. VJMP. 454:219-223.

[7]. Stephanie Cartwright, Roslyn M. Bill, Bui Tien Sy, Manh-Cuong Tran, Hieu Tran-Van, Hung Minh Nguyen (2017) Rapid Expression and Purification of the Hepatitis Delta Virus Antigen using the Methylotropic Yeast Pichia pastoris. BMC Research Notes. DOI: 10.1186/s13104-017-2692-8.

2016

[8]. Khoa Pham Thi, Hieu Ho Viet, Hung Minh Nguyen (2016) Major Resistant Mechanism to Insecticides of Aedes aegypti Mosquito: a Vector of Dengue and Zika Virus in Vietnam. SM Trop Med J. 2016; 1(2): 1010.

[9]. Thanh-Trung Nguyen, Hung Minh Nguyen, Thuan Huy Nguyen, Hoang Anh Nguyen, Thi Hoi Le, Thomas Schweder, Britta Jürgen (2016) A Phosphate Starvation-Inducible Ribonuclease of Bacillus licheniformis. J Microbio Biotech. DOI: 10.4014/jmb.1601.01087.

[10]. Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thành Trung, Bùi Tiến Sỹ (2016) Biểu hiện kháng nguyên S-HBsAg của virus viêm gan B ở Pichia pastoris. J Sci Technol, Duy Tan University. 1(18) 61–67.

2015

[11]. Bùi Tiến Sỹ, Nguyễn Minh Hùng, Phan Quốc Hoàn, Lê Hữu Song, Thomas Bock (2015) Tỷ lệ nhiễm HDV và phân bố kiểu gene HDV ở bệnh nhân dương tính với HBsAg điều trị tại một số bệnh viện phía Bắc. Tạp chí Truyền nhiễm Việt Nam. 03(11):2-8.

[12]. Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thị Thuận, Phan Thị Châu Loan, Nguyễn Huy Thuần, Bùi Tiến Sỹ (2015) Molecular Epidemiology of Hepatitis Delta Virus. J Sci Technol, Duy Tan University. 4(13) 29-36.

2014

[13]. Nguyễn Huy Thuần, Nguyễn Minh Hùng (2014) Tăng sinh các chất trao đổi thứ cấp có hoạt tính sinh học từ xạ khuẩn (actinomycetes) bằng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến. J Sci Technol, Duy Tan University 2(11)74-85.

[14]. Nguyen Minh Hung, Nguyen Thi Thuan, Nguyen Huy Thuan, Bui Tien Sy (2014)Molecular epidemiology of hepatitis delta virus (review). J Sci Technol, Duy Tan university. 4(13) 135-142.

2013

[15]. Bui Tien Sy*, Hung M. Nguyen*, Nguyen Linh Toan, Le Huu Song, Christian Wolboldt, Vu Quoc Binh, Peter G. Kremsner, Thirumalaisamy P. Velavan, C.-Thomas Bock(2013) Identification of a natural inter-genotypic recombinant of hepatitis Delta virus genotypes 1 and 2 in Vietnamese HBsAg-positive patients. J Viral Hep. doi:10.1111/jvh.12228. (* first authors). (IF = 3,251; ranking = 10/54). Q1 journal in hepatology.

[16]. Bui Tien Sy, Boris A. Ratsch, Nguyen Linh Toan, Le Huu Song,Christian Wollboldt,Agnes Bryniok,Hung M. Nguyen,Hoang Van Luong,Thirumalaisamy P. Velavan,Peter G. Kremsner,Heiner Wedemeyer, C.- Thomas Bock (2013) High prevalence and significance of hepatitis D virus infection among treatment-naïve HBsAg-positive patients in Northern Vietnam. PLoS ONE 8(10): e78094. doi:10.1371/journal.pone.0078094. (IF = 4.244; ranking 20/204). Q1 journal in Biological Sciences.

[17]. Nguyen Minh Hung (2013) Metagenomics: A powerful tool for the study of uncultured microbes (review). J Sci Technol, Duy Tan university. 1(6):43-52.

[18].Nguyen Minh Hung (2013) Regulation of shoot apical meristem and leaf primordia by transcription factors in Arabidopsis thaliana (review). J Sci Technol, Duy Tan university. 4(9):30-36.

2012

[19]. Jos H. M. Schippers, Hung M. Nguyen, Dandan Lu, Romy Schmidt, Bernd Mueller-Roeber (2012) ROS homeostasis during development, an evolutionary conserved strategy. Cell Mol Life Sci. 69(19):3245-57. doi: 10.1007/s00018-012-1092-4 (SCI; IF = 6.359; ranking = 32/256). Q1 journal in Biochemistry, genetics and Molecular Biology.

[20]. Hung M. Nguyen, Jos H.M. Schippers, Oscar Goni-Ramos, Matthias P. Christoph, Hakan Dortay, Renier A.L. van der Hoorn, Bernd Mueller-Roeber (2012) An upstream regulator of the 26S proteasome modulates organ size in Arabidopsis thaliana. Plant J. 74(1): 25-36. doi: 10.1111/tpj.12097 (SCI; IF = 7,113; ranking = 10/376). Q1 journal in plant science.

[21]. Nguyen Minh Hung (2012) Next generation sequencing – technology, application and prospect (reivew). J Sci Technol, Duy Tan university. 4(5):24-34.

2003-2009

[22]. Pham Thi Van, Nguyen Minh Hung, Ha Viet Cuong, Le Van Son, Le Tran Binh, Chu Hoang Ha (2009) Generation of tobacco plants against tobacco mosaic virus (TMV) by using RNAi. Vietnam national conference of plant deseases. Ninhthuan province. Proceeding. 32-40.

[23]. Pham Thi Van, Nguyen Minh Hung, Le Tran Binh, Chu Hoang Ha (2009) Sequence varieties in Potato Virus Y isolated from Song Hong river Delta provinces. Vietnamese J. Biology. 31(1):85-91.

[24]. Pham Thi Van, Nguyen Minh Hung, Le Tran Binh, Chu Hoang Ha (2009). Determination of Cucumber Mosaic Virus on tobacco from Caobang and Hatay provinces by cloning and sequencing of Movement Protein (MP) and Coat Protein (CP) coding genes. Vietnamese J. Sci. Technol. 47(3):1-7.

[25]. Nguyen Trung Nam, Nguyen Minh Hung, Chu Hoang Ha, Hoang Thi Thu Hang, Le Tran Binh (2008) Sequence varieties in Rice Grassy Stunt Virus strains isolated from Cuu Long river Delta provinces. Vietnamese J. Biotechnology. 5(4):1-6.

[26]. Nguyen Minh Hung, Chu Hoang Ha, Bui Chi Lang, Le Tran Binh (2007) Progress report of the papaya project. Conference of the Papaya Biotechnology Network of SEAsia, 14-15 June, Manila, Philippines. Proceeding.

[27]. Nguyen Thi Thanh Nga, Chu Hoang Ha, Nguyen Minh Hung, Pham Thi Van, Le Tran Binh (2006) Cloning, sequencing and analysing gene coding coat protein of twelve papayra ringspot virus on cucurbitacea isolate in the North Vietnam. Sci Technol J Agr Rural dev. 20(2):13-16.

[28]. Dieu Thi Mai Hoa, Chu Hoang Ha, Phan Trong Hoang, Nguyen Minh Hung, Le Tran Binh (2006) Comparing gene coding 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxydase (ACO) of four Vietnam mungbean cultivars with uniform and ununiform maturity characters. Vietnamese J. Biotechnology. 4(1):81-90.

[29]. Chu Hoang Ha, Nguyen Minh Hung, Bui Chi Lang, Le Tran Binh (2005) Sequence varieties in the coat protein gene of papaya ringspot virus isolates from multiple locations in Vietnam. Vietnamese J. Biotechnology. 2(4):451-459.

[30]. Chu Hoang Ha, Nguyen Minh Hung, Pham Thi Van, Le Tran Binh (2005) Progress report of the papaya project. Conference of the Papaya Biotechnology Network of SEAsia, 20-21 November, Genting Highlands, Kuala Lumpur, Malaysia. Proceeding.

[31]. Dinh Thi Phong, Nguyen Minh Hung, Le Menh (2005), Analysis of genetic changes of some mutant tea lines. The National Conference on Life science.Novenber 03, Hanoi. Proceeding. 1347-1350.

[32]. Nguyen Minh Hung, Chu Hoang Ha, Le Tran Binh (2005) An efficient protocol for papaya (Carica papya L.) regeneration via somatic embryogenesis induction Vietnamese J. Biotechnology. 4(2):233-239.

[33]. Nguyen Minh Hung, Chu Hoang Ha, Pham Thi Van, Le Tran Binh, Le Duy Thanh (2005) Cloning, sequencing and analysing gene encoding Nib protein of four papaya ringspot virus isolates in Vietnam. The National Conference on Life science. Novenber 03, Hanoi. Proceeding. 1254-1257.

[34]. Nguyen Minh Hung, Dinh Thi Phong, Nguyen Huu La (2004) Analysis of genomic DNA diversity of some Vietnam tea cultivars by RAPD technique. Vietnamese J. Biotechnology. 2(1):109-116.

[35]. Nguyen Minh Hung, Dinh Thi Phong, Le Tran Binh, Le Thi Muoi (2003) Research on methylation level of genomic DNA in some rice cultivars selected by plants cell biotechnology. The Second National conference for based research in biology, agriculture and medicine. July 25-26, Hue. Proceeding. 923-926.

Đề tài, dự án khoa học

- 2014-2016: Molecular epidemiology of Hepatitis Delta Virus (HDV) in HBsAg-positive patients in the middle of Vietnam. National project (Nafosted project). Principle investigator.

- 2016-2019: Molecular characteristics of colorectal cancer in different Vietnam populations and molecular mechanism of 18q deletion in colorectal cancer (Nafosted Project). Key project member.

- 2016-2018: Synthesis of bioadhesive hydrogelsexhibiting antibacterial properties from starch and chitosan in water (Nafosted Project). Key project member.

- 2017-2019:Investigation on the solution structure of the copper center and the roles of active site H-bonding network in starch-active polysaccharide monooxygenases (Nafosted Project). Key project member.

- 2013-2015: Identification of the function and the regulation of genes expressed in Bacillus licheniformis under phosphate starvation conditions for the construction of nutrient regulated expression systems. National Project (Nafosted project). Key project member.

- 05-08/2014: Scientific exchange at Department of Biotechnology, Aston University, Birmingham, United Kingdom. I successfully expressed some antigens of HBV and HDV in Pichia pastoris (funded by British Council).

- 03-05/2013: Scientific exchange at Department of Virus, Robert Koch Institute, Berlin, Germany. Studying on molecular epidemiology of Hepatitis B and D viruses (funded by Duy Tan university).

- 05/2012-12/2014: Writing proposal and establishing the molecular biology lab at Duy Tan University (funded by Duy Tan University).

- 06/2002-09/2009: Researcher at Institute of Biotechnology, Vietnamese Academy of Science and Technology.

- 09/2008-12/2011: Transcriptional regulation by transcription factors (PhD project) (funded by Vietnam MoET, DAAD and German GoFoSys).

- 2007: Identification of GMO or NON-GMO of Vietnam rice before exporting.

- 2007: Sequence varieties in rice grassy stunt virus (RGSV) strains isolated from Cuulong river delta provinces (funded by VAST).

- 2007-2010: Joining a project of creating fruit crops resistant to various viruses by multigene transformation (Vietnam National project).

- 2004-2006: Collecting and isolating pathogenous viral genes of three crops belonging to Solonaceae: tobacco, potato and tomato to design viral diagnostic Kits and create transgenic material (funded by VAST).

- 2003-2008: Joining an international project (ISAAA) including Indonesia, Malaysia, Philippine, Thailand, USA and Vietnam about "Papaya biotechnology Network of Southeast Asia”". My missions: cloning and designing recombinant vectors of coat protein (CP) and Nib genes, and establising a procedure of papaya transformation and generating transgenic papaya resistant to PRSV (papaya ringspot virus) (funded by USDA).

- 2002-2003: Research on genetic diversity of Vietnam green tea cultivars.