Đề tài Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên sử dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loại và chất chống oxi hóa bằng phương pháp hóa tính toán

+ Nguồn tài trợ: NAFOSTED

+ Mã số đề tài: 104.06-2015.09

+ Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Duy Quang

+ Tóm tắt đề tài:

Nghiên cứu cấu trúc, tính chất cũng như ứng dụng của các hợp chất thiên nhiên đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của các nhà hóa học, đặc biệt trong ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn và chất chống oxi hóa thân thiện với con người và môi trường. Khi lựa chọn chất ức chế ăn mòn và chất chống oxi hóa, giá thành và sự an toàn với con người và môi trường được quan tâm hàng đầu. Trong khi đó, sự quan ngại về
việc sử dụng các chất ức chế ăn mòn và chất chống oxi hóa tổng hợp trong các ngành công nghiệp ngày càng tăng. Hiện trạng đó đã đặt ra nhu cầu tìm kiếm các hợp chất thay thế có nguồn gốc thiên nhiên giá thành rẻ, thân thiện và dễ tái sinh. Và Việt Nam với sự đa dạng sinh học là một trong những nước đáp ứng tốt yêu cầu đó. Vì vậy, đề tài này nhằm mục tiêu nghiên cứu cấu trúc và tính chất của các hợp chất tự nhiên thông dụng. Từ đó, cơ chế hoạt động của các chất có khả năng ức chế ăn mòn kim loại cũng như chống oxi hóa sẽ được phân tích, và cho phép phân loại các hợp chất tự nhiên nghiên cứu. Trong đề tài này, phương pháp hóa tính toán sẽ được sử dụng với phần mềm Gaussian 09. Và phương pháp ab initio bao gồm các kỹ thuật lý thuyết hàm mật độ (DFT) sẽ dùng để tính các hệ phân tử nhỏ, và các kỹ thuật ONIOM được dùng cho các hệ phân tử lớn hơn.

Các tin khác