Công bố khoa học

Groutability Prediction of Microfine Cement Based Soil Improvement Using Evolutionary LS-SVM Inference Model

M.-Y. Cheng, N.-D. Hoang*, "Groutability Prediction of Microfine Cement Based Soil Improvement Using Evolutionary LS-SVM Inference Model", Journal of Civil Engineering and Management, 2014, doi: 10.3846/13923730.2013.802717.

(Dự báo kết quả của quá trình phun vữa xi măng để cải thiện tính chất của đất bằng trí thông minh nhân tạo)

Các tin khác