Website Trung tâm hóa học tiên tiến

Trang chủ / Giới thiệu

Chào mừng đến với Trung tâm Hóa học Tiên tiến!

Chào mừng đến với Trung tâm Hóa học Tiên tiến!

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu trẻ năng động được thành lập năm 2015 tại Đại học Duy Tân. Lĩnh vực nghiên cứu của nhóm chủ yếu chế tạo vật liệu tiên tiến cho các ứng dụng trong Y-Sinh.

Chế tạo vật liệu sinh học

Chế tạo các bộ phận cấy ghép vào cơ thể dựa trên công nghệ in 3D

Chế tạo Micro-fluidic

Tổng hợp & Gia công gốm sinh học

.............................................................................................................................................