Sinh Viên Học Bổng

Nguyễn Thu Quỳnh

Nguyễn Thu Quỳnh 03/07/1990 Nữ

Là nữ sinh viên tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin - năm 2012 và được nhận học bổng của hãng Boeing (Mỹ)