Quyết định kỷ luật SV vi phạm 14/04/2015 08:11:47

Quyết định số 1146/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Trương Thị Diễm Thúy - Lớp D18KDN4B

Quyết định số 1146/QĐ ĐHDT v/v kỷ luật sinh viên - Trương Thị Diễm Thúy - Lớp D18KDN4B

Đã vi phạm:  Làm thẻ Sinh viên giả trong kỳ thi khảo sát Anh văn ngày 29/03/2015

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: