Thông báo chung 25/10/2019 09:40:55

Thông báo v/v nhận tiền học bổng HKI năm học 2019-2020

Xem chi tiết ở file đính kèm 

 

STT

LOẠI HỌC BỔNG

THỜI GIAN

1

SV có tên trong các QĐ số 4018 ngày 17/10/2019

(Tất toán học phí học kỳ hè năm học 2018-2019 )

Từ 28/10/2019

(giờ hành chính)

2

SV có tên trong các QĐ số 4016/QĐ-ĐHDT ngày 17/10/2019

(Học bổng 20% HP theo đơn)

Từ 28/10/2019

(giờ hành chính)

3

SV có tên trong các QĐ còn lại(số 4010, 4011, 4012, 4014, 4015, 4017)đến gặp cô Quy Phòng KHTC để được hướng dẫn nhận học bổng.

Từ 28/10/2019

(giờ hành chính)

 

» Danh sách Tập tin đính kèm:

» Tin mới nhất:

» Tin khác: