Thứ Năm, 07/05/2020
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
 
 
  NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
  QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
Văn bản - Quy định
Thông báo
Tin tức
  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Hội thảo quốc tế Việt - Hàn(22/12/2016)
Hội nghị quốc tế SigTelCom 2017(22/12/2016)
Tân khoa Duy Tân Đón nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2013 - 2014(21/06/2014)
Hội nghị Quan hệ Hợp tác giữa DTU với Cộng đồng Doanh Nghiệp(21/06/2014)
DTU Gặp mặt các Nhà báo trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/06/2014)
  CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
Đặt câu hỏi
CB-NV, GV đặt câu hỏi
Phụ huynh, Sinh viên đặt câu hỏi
Trả lời của Chủ tịch HĐQT
 
VĂN BẢN - QUY ĐỊNH
  Quyết định công nhận Hiệu trưởng - 22/12/2016
  Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị - 22/12/2016
  Quyết định công nhận Hội đồng Quản trị Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2015 - 2020 - 22/12/2016
  Quyết định chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân - 22/12/2016
  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục - 22/12/2016
Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục
  Triết lý giáo dục tại Đại học Duy Tân - Đà Nẵng - 28/05/2012
  Tóm lược nghị quyết 051 - 27/06/2008
Ngày 15 tháng 2 năm 2005, Hội Đồng Quản Trị ban hành NQ 051/NQ-HĐQT về công tác tổ chức và cán bộ từ nay đến cuối năm học 2004-2005.
Trang 1   2
Trang chủ | Thông điệp | Thành viên | Quan điểm chủ đạo | Hoạt động của HĐQT | Liên hệ
© 2020 Đại học Duy Tân. Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm.