Thứ Năm, 07/05/2020
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
 
 
  NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
  QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
Văn bản - Quy định
Thông báo
Tin tức
  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Hội thảo quốc tế Việt - Hàn(22/12/2016)
Hội nghị quốc tế SigTelCom 2017(22/12/2016)
Tân khoa Duy Tân Đón nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2013 - 2014(21/06/2014)
Hội nghị Quan hệ Hợp tác giữa DTU với Cộng đồng Doanh Nghiệp(21/06/2014)
DTU Gặp mặt các Nhà báo trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/06/2014)
  CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
Đặt câu hỏi
CB-NV, GV đặt câu hỏi
Phụ huynh, Sinh viên đặt câu hỏi
Trả lời của Chủ tịch HĐQT
 
VĂN BẢN - QUY ĐỊNH

Tóm lược nghị quyết 051

27/06/2008

Nghị Quyết đã đánh giá một cách đầy đủ về cơ cấu tổ chức và chất lượng đội ngũ hiện nay, xác định những ưu điểm về sự thích ứng của bộ máy đối với nhiệm vụ chính trị của từng năm học, khóa học, về sự tăng nhanh nguồn lực của năm 2003 và năm 2004.….


NGHỊ QUYẾT CŨNG CHỈ RÕ NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA BỘ MÁY VÀ ĐỘI NGŨ TẠI DUY TÂN TRƯỚC KHI NGHỊ QUYẾT RA ĐỜI:

- Bộ máy cồng kềnh, kém hiệu lực.
- Lượng nhiều nhưng chất yếu.
- Đội ngũ quản lý chưa được chuyên nghiệp hóa.
- Trình độ Anh văn và Tin học chưa đáp ứng với nhiêm vụ trước mắt.
- Kế hoạch đào tạo và quy hoạch đội ngũ quản lý và giảng dạy chưa bám sát thực tiễn của Trường trước mắt và lâu dài.
- Nhiều văn bản của Hội Đồng Quản Trị và Hiệu trưởng không được thực hiện nghiêm túc
- Công tác kiểm tra, thanh tra, khen thưởng và xử phạt còn mang tính hình thức, chưa tạo được đòn bẫy cho Trường.
Sau khi làm rõ các nguyên nhân yếu kém, xuất phát từ việc tuyển dụng và việc buông lỏng trong quản lý, Nghị Quyết đã xác định những đặc điểm nổi bật trong thời gian trước mắt và nhiệm vụ cụ thể sắp đến:
- Xác định giáo dục không nằm ngoài cơ chế thị trường, phải cạnh tranh bằng chất lượng để tồn tại.
- Xu thế hội nhập vừa là mục tiêu vừa là phương tiện để phát triển Đại học Duy Tân.

TRÊN CƠ SỞ ĐÓ, NGHỊ QUYẾT ĐỀ RA 5 NHIỆM VỤ PHẢI LÀM TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM HỌC 2004-2005:

-  Rà soát các đơn vị để củng cố và giải thể một số đơn vị xét thấy có cũng được, không cũng chẳng sao.
- Chấn hưng tổ chức để tạo sự quản lý tập trung nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước hội nhập khu vực và thế giới.
- Bố trí nhân sự đúng người đúng việc.
- Làm tinh gọn bộ phận gián tiếp, giữ tỷ lệ 25-30% so với tổng số cán bộ, giảng viên và nhân viên.
- Xây dựng tiêu chuẩn các loại cán bộ quản lý, chuyên viên, giảng viên, trợ giảng và nhân viên để sàng lọc và sắp xếp lại cho phù hợp, nhằm tạo sự tập quản lý tập trung và nâng cao chất lượng đào tạo.

NHỮNG GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

-  Chấn hưng và đề phòng tiêu cực trong đào tạo và thi cử
-  Củng cố Phòng Công tác học sinh và sinh viên.
-  Củng cố Phòng Đào tạo, tăng cường vai trò tham mưu cho Ban Giám Hiệu trong hoạt động đào tạo.
-  Giải thể Ban Thanh Tra Đào tạo, chỉ bố trí một chuyên trách trợ lý cho Hội Đồng Quản Trị về công tác thanh tra.
-  Giải thể Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, bố trí một chuyên viên trợ lý cho Hiệu trưởng về mảng này.
-  Thành lập Trung tâm Đại học Điện tử, trên cơ sở hợp nhất của các đơn vị Dtsoft, E-Campus, E-learning, Trung tâm Thông tin Tư liệu & Thư viện, Trung tâm Bảo hành.
- Hợp nhất 2 khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch và khoa Tài chính hình thành Khoa Quản trị Kinh doanh.
- Hình thành Văn phòng Hội Đồng Quản Trị trực tiếp giúp việc cho Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện các qui định trong Qui chế Đại học Dân lập do Thủ tướng Chính Phủ ký ngày 18/7/2002.
-  Giải thể Trung tâm Hợp tác Quốc tế, thành lập Trung tâm Tiếp thị và Đối ngoại.

VỀ NHÂN SỰ:

-  Củng cố bộ máy và nhân sự Hội Đồng Quản Trị nhằm bảo đảm đây là cơ quan quyền lực cao nhất của Trường.
- Củng cố Hội Đồng Tư Vấn gồm những chuyên gia về một số lĩnh vực như: Giáo dục Đại học, tài chánh, pháp lý, xây dựng cơ sở vật chất.
- Xây dựng một Ban Giám Hiệu có năng lực đương đầu trong cạnh tranh, đưa Trường từng bước hội nhập khu vực và thế giới.
-  Kiện toàn các trung tâm đào tạo, đủ sức mở rộng các loại hình đào tạo hoặc liên kết đào tạo với các đơn vị bạn trong và ngoài nước.
-  Giải quyết mời thôi việc một số cán bộ đã về hưu hoặc ngoài diện ký hợp đồng lao động, được trường mời về làm việc lâu nay.
-  Cho thôi việc một số cán bộ, nhân viên năng lực yếu và tỏ ra chay lười.

VỀ CHÍNH SÁCH:

-  Thiết kế lại chế độ tiền lương phù hợp với tình hình mới.
-  Có chế độ ưu đãi cho những người có sáng kiến trong công việc, tạo hiệu quả cao trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.
-  Tuyển dụng những người khá, giỏi, có học vị từ thạc sĩ trở lên.
-  Tổ chức thi bằng phương án để chọn các chức danh chủ chốt cho Trường.
-  Gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và khu vực.
……. ĐẾN BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ MỚI
A. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

I. KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÁNH - PHỤC VỤ

1. Văn phòng Hội Đồng Quản trị                               
2. Văn phòng Trường                       
3. Phòng Đào Tạo                                        
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính  
5. Phòng Tổ chức               
6. Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên                
7. Trung tâm Đại học Điện tử           
8. Trung tâm Tiếp thị & Đối ngoại  
9. Thanh tra đào tạo


II.  KHỐI ĐÀO TẠO

10. Khoa Công nghệ Thông tin       
11. Khoa Ngoại ngữ                            
12. Khoa Xây dựng                          
13. Khoa Quản trị Kinh doanh 
14. Khoa Kế toán                
15. Tổ Bộ Môn Khoa học - Tự nhiên  
16. Tổ Bộ môn Mac-Lenin
17. Trung tâm Thể dục Thể thao    
18. Trung tâm Trung học Chuyên nghiệp & Dạy nghề               
19. Trung tâm Tin học Duy Tân                
20. Trung tâm Ngoại Ngữ Olympia Duy Tân   


B. TỔ CHỨC ĐẢNG VÀ ĐOÀN THỂ

1.      Đảng ủy
2.      Công đoàn
3.      Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh
4.      Hội Sinh viên Việt Nam Trường

Văn bản - Quy định liên quan

  Quyết định công nhận Hiệu trưởng (22/12/2016)
  Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị (22/12/2016)
  Quyết định công nhận Hội đồng Quản trị Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2015 - 2020 (22/12/2016)
  Quyết định chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân (22/12/2016)
  Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học tư thục (22/12/2016)
  Triết lý giáo dục tại Đại học Duy Tân - Đà Nẵng (28/05/2012)
  Phát biểu của Chủ tịch (01/01/2008)
Trang chủ | Thông điệp | Thành viên | Quan điểm chủ đạo | Hoạt động của HĐQT | Liên hệ
© 2020 Đại học Duy Tân. Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm.