Thứ Năm, 07/05/2020
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
 
 
  NHIỆM KỲ
Nhiệm kỳ 2015 - 2020
  QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
Văn bản - Quy định
Thông báo
Tin tức
  HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
Hội thảo quốc tế Việt - Hàn(22/12/2016)
Hội nghị quốc tế SigTelCom 2017(22/12/2016)
Tân khoa Duy Tân Đón nhận Bằng Tốt nghiệp Năm học 2013 - 2014(21/06/2014)
Hội nghị Quan hệ Hợp tác giữa DTU với Cộng đồng Doanh Nghiệp(21/06/2014)
DTU Gặp mặt các Nhà báo trong Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam(21/06/2014)
  CHUYÊN MỤC GÓP Ý KIẾN
Đặt câu hỏi
CB-NV, GV đặt câu hỏi
Phụ huynh, Sinh viên đặt câu hỏi
Trả lời của Chủ tịch HĐQT
 
QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO
Văn bản - Quy định
  Quyết định công nhận Hiệu trưởng - 22/12/2016
  Quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị - 22/12/2016
  Quyết định công nhận Hội đồng Quản trị Trường Đại học Duy Tân nhiệm kỳ 2015 - 2020 - 22/12/2016
  Quyết định chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Duy Tân - 22/12/2016
Thông báo
  Sứ mạng của Trường Đại học Duy Tân giai đoạn 2016 - 2020, tấm nhìn đến 2025,2030 - 04/05/2017
  Mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Khởi nghiệp đậm tính Nhân văn” - 22/12/2016

Mời tham gia viết bài Hội thảo khoa học “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Khởi nghiệp đậm tính Nhân văn”.

  Thông báo v/v ngưng hoạt động 2 lớp tiếng Anh đàm thoại - 04/07/2008
Tin tức
  Câu chuyện “lợi nhuận” của Đại học Duy Tân - 18/05/2017
  Giáo sư Ngô Bảo Châu giao lưu với giảng viên và sinh viên Đại học Duy Tân - 04/05/2017
  “Kiểm định chất lượng giáo dục để khẳng định vị thế và sản phẩm đào tạo” - 31/12/2016
  Vinh danh 20 nhà khoa học tiêu biểu giai đoạn 1997-2017 - 27/12/2016
Trang chủ | Thông điệp | Thành viên | Quan điểm chủ đạo | Hoạt động của HĐQT | Liên hệ
© 2020 Đại học Duy Tân. Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ Phần mềm.