Thursday, 5/7/2020
   
 
 
  Tiếng Việt :: English  
 
 
 
  TERUNS
Tenure 2015 - 2020
  REGULATIONS
Documents - Regulations
Bulletin
Advice
  ACTIVITIES
SigTelCom 2017(22/12/2016)
  DISCUSSION
Quesions
Lecturers
Students
Answers
 
DISCUSSION
Quesion : cho hoi truong duy tan có thuoc bộ giao duc ko. (09/10/2011)
Answer :
Chào bạn! Xin trả lời câu hỏi của bạn, Đại học Duy Tân là trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường được thành lập ngày 11/11/1994 theo quyết định số 666/TTg của Thủ tưởng Chính phủ. Là trường Đại học Tư thục Đầu tiên và Lớn nhất miền Trung, trường được giao nhiệm vụ đào tạo bậc sau Đại học, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp, bằng hai, Liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng, từ Cao đẳng lên Đại học và từ Trung cấp Chuyên nghiệp lên Đại học. Uy tín của Đại học Duy Tân đã được khẳng địn (25/05/2012)
Home | Messages | Members | Regulations | Activities | Contact
© 2020 Duy Tan University. Design by CSE.