Nhân sự

NGUYỄN HỒNG CƯỜNG
Chức vụ: Tổ Trưởng GDQP
Ngày sinh: 01/12/1952
Địa chỉ: 357 Ngô Quyền, Tp Đà Nẵng
Thư điện tử:

Lời phát biểu:

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập