Kết quả học tập

Danh được miễn học môn GDQP-AN (K22; K23) (18/06/2019)

File đính kèm :

Danh được miễn học môn GDQP-AN (18/06/2019)

File đính kèm :

Danh K21 K24 miễn học môn GDQP-AN (18/06/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa từ K21 K22 CĐ T21 N21 đã hoàn thành môn GDTC (học ghép) (18/06/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa từ K18 đến K21 đã hoàn thành môn GDTC (học ghép) (18/06/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa K22CĐ T21 đã hoàn thành môn GDTC (18/06/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập