Kết quả học tập

Điểm GDQP-AN khóa K23 hệ ĐH (danh sách 4) (24/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa K23 hệ ĐH (danh sách 3) (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa K23 hệ ĐH (danh sách 2) (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa K23 hệ ĐH (danh sách 1) (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa K23 hệ CĐ (19/04/2019)

File đính kèm :

Danh sách khóa D22 được miễn môn GDQP-AN (bổ sung) (28/03/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập