Kết quả học tập

Danh sách sinh viên khóa K23; K24 miễn học môn GDTC (19/04/2019)

File đính kèm :

Danh sách sinh viên khóa N23 đạt môn GDTC (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa N23 hệ CĐN (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa T23 hệ liên thông (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa T22 hệ liên thông (19/04/2019)

File đính kèm :

Điểm GDQP-AN khóa D23 hệ liên thông (19/04/2019)

File đính kèm :

Loading data...

Thời khóa biểu

Loading data...

Kết quả học tập