Thư mục chuyên đề

Thư mục Bài trích báo - tạp chí chuyên ngành Số 01 Năm học 2019 - 2020

Thư mục gồm các bài báo - tạp chí được xuất bản trong năm 2019 thuộc các chuyên ngành đào tạo của nhà trường bao gồm: công nghệ thông tin, quan hệ quốc tế, phát triển kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, pháp luật, ngoại thương, môi trường, giáo dục, ngôn ngữ, y - dược học, điện - điện tử viễn thông, xây dựng, kiểm toán - kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch, văn học...
File đính kèm: Thư mục số 1-2019