CSDL Bài trích Báo - Tạp chí

chủ đề: Quảng cáo trực tuyến

  • Duyệt theo:
2 Thái độ đối với quảng cáo trực tuyến và ý định tiếp tục mua của người tiêu dùng: một nghiên cứu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh / Nguyễn Đinh Yến Oanh, Quách Lý Xuân An // .- 2018 .- Số 60 (3) .- Tr. 59 - 75 .- 658

Phân tích các yếu tố tác động đến thái độ, đồng thời kiểm định ảnh hưởng của thái độ đối với quảng cáo trực tuyến đến ý định tiếp tục mua sản phẩm nước giải khát có ga. Dữ liệu được thu thập từ 557 người tiêu dùng tại Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả phân tích cho thấy ý định tiếp tục mua chịu ảnh hưởng bởi 3 yếu tố (1) Thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo trực tuyến, (2) Giá trị cảm nhận, (3) Tính thông tin. Ngoài ra, có 4 yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với hoạt động quảng cáo trực tuyến: (1) Giá trị cảm nhận, (2) Tính thông tin, (3) Tính giải trí, (4) Danh tiếng của công ty.

3 Các hình thức quảng cáo trực tuyến / TS. Ao Thu Hoài, ThS. Lê Thị Hồng Hạnh // Công nghệ thông tin & truyền thông Kỳ I .- 2017 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 27-37 .- 004

Công nghệ phát triển mạnh đem lại bước ngoặt lớn trong ngành công nghiệp quảng cáo với các phương tiện truyền thông mới và hiện đại trên nền tảng internet, được sử dụng thay thế hoặc tương tác hiệu quả với các phương tiện quảng cáo trước đây như truyền hình, đài phát thanh, báo chí, tạp chí, bảng hiệu, pano quảng cáo.

4 Quyết định chọn quảng cáo truyền hình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực đồng bằng sông Mê Kông / Hồ Huy Tựu, Mai Thị Hải Yến // Kinh tế & Phát triển .- 2016 .- Số 234 tháng 12 .- Tr. 66-75 .- 659.29

Nghiên cứu này thảo luận và kiểm định ảnh hưởng của ưu thế của kênh quảng cáo, chi phí quảng cáo, ngân sách quảng cáo, tri thức của doanh nghiệp, mối liên kết của doanh nghiệp với các nhà truyền thông, năng lực kinh doanh, và cạnh tranh của thị trường quảng cáo đến quyết định lựa chọn quảng cáo trên truyền hình của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại khu vực Đồng bằng sông Mê Kông. Dựa trên mẫu khảo sát từ 300 nhà quản trị đại diện cho 100 doanh nghiệp, kết quả cho thấy rằng hầu hết nhân tố nêu trên đến có ảnh hưởng đến quyết định chọn quảng cáo truyền hình của các doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu này đóng góp vào việc giải thích hành vi của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh kinh doanh quảng cáo truyền hình, bối cảnh ít được quan tâm, nhưng đang diễn ra rất sôi động và phát triển rất mạnh tại Việt Nam.

5 Các yếu tố ảnh hưởng ý định nhấn vào Banner quảng cáo trực tuyến / Phạm Thị Minh Lý // Tạp chí Kinh tế và phát triển .- 2014 .- Số 205 tháng 7 .- Tr. 71-80 .- 658.8

Bài nghiên cứu này nhằm mục đích tìm ra các yếu tố tác động đến ý định nhấn vào banner quảng cáo trực tuyến. Nghiên cứu được thực hiện bằng cách áp dụng cả phương pháp định tính và định lượng. Bài viết sử dụng dữ liệu sơ cấp từ kết quả khảo sát những người sử dụng Internet trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) vào năm 2012. Sau khi tiến hành phân tích nhân tố, kiểm định độ tin cậy và mức độ phù hợp, phân tích mức độ tương quan và hồi quy, năm yếu tố ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng được sắp xếp theo mức độ quan trọng lần lượt như sau: (1) Banner quảng cáo có hướng dẫn dễ hiểu; (2) Banner đưa ra quảng cáo sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng; (3) Banner quảng cáo đưa ra khuyến mãi hấp dẫn; (4)Thông tin hấp dẫn, phù hợp; và (5) Mức độ về nhận thức giải trí. Từ đó, bài nghiên cứu tìm ra mối liên hệ giữa thái độ của khách hàng đối với banner quảng cáo trực tuyến và ý định nhấn vào banner đó.